Beställ äldre nummer av På Väg

BESTÄLL ÄLDRE NUMMER AV PÅ VÄG
(OBS! inom Sverige) Priser inklusive porto
Förskolan, ”Barnets värld”: 1/78, 3/78, 3/93, 4/06, 3/10

200:–

Bild & arkitektur: 4/80, 2/81, 1/86, 2-3/90, 3/05, 2/08

200:–

Språk: 4/81, 3/84, 1/88, 4/91, 1/94, 1/01, 1/03, 3/06

250:–

Teknik/matematik/naturvetenskap: 3/70, 2/82, 1/85, 4/88, 5/90, 3/93, 4/03, 2/04

250:–

Waldorfpedagogik i översikt: 4/89, 2-3/92, 5/92, 4/95, 3/06, 4/06

200:–

Pedagogik, allmänt: 2-3/00, 4/00, 1/01, 3/02, 1/03, 3/03

300:–

Läkepedagogik: 1/02, 3/02

100:–

Religion: 4/78, 6/84, 5/88, 4/00

150:–

Musik: 1/01, 3/01, 2/02, 3/03

150:–

Färg: 1/07

50:–

Skolpolitik: 1/02, 1/04, 4/05

120:–

Årskurserna: 2-3/00, 1/01, 3/03, 4/03, 1/04, 2/04, 2/05, 1/06

250:–

Trädgård och läkeväxter: 4/86, 4/90, 4/92

120:–

Waldorfgymnasium: 1/05, 3/09

120:–

Fyra valfria nummer från åren 2005-2012

150:–

Fyra valfria nummer från åren 2013-2014

200:–

Enstaka nyare nummer kostar 60:– plus porto (från 2016 –)
Enstaka äldre nummer kostar 30:– plus porto (fram till och med 2015)
Annonser